ZRÍNYI-SÜLEYMAN YOLU

25Kas
sulejman

Süleyman’ın yolu Macaristan’a (1526)

Osmanlı İmparatorluğu’nun liderliği 1520’de yirmi altı yaşındaki genç bir adamın eline geçti. Avrupa’daki kral merkezlerine I. Süleyman’ın seferlerden değil, sanatlardan zevk aldığı haberi geldi. Fakat gözleri önünde hiç beklenmeden, Büyük İskender’i örnek alarak onun yolunda bütün dünyayı keşfetmeye hedef göründü ve ilk olarak onyıllık bir savaşta yorulmuş Macar Krallığı’nı seçti. Sultan, tahta gaçtikten sonraki haftalarda saldırıya hazırlık yapmaya emir verdi. 29 Ağustos 1521’de ise devletin anahtarı sayılan Nándorfehérvár’a (Belgrad’a) karşı yürüdü. Batıdaki bu yenilgi, Bizans’ın 1453 fethi gibi Batı dünyası için büyük panik yarattı. Ondan sonra Macaristan’ın iki ümidi olabildi: ya Süleman’ın dikkatini başka işler çekecek, ya da Macarların arkasında gerekli miktarlı Hristiyan bir koalisyon olacaktır.
1526 başında anlaşıldı ki, Osmanlı ordusunun saldırısını sadece Macar askerî yönetiminin durdurması gerekmektedir. Süleyman 23 Nisan tarihinde 60.000 neferlik ordusu ile kuzeye hareket etti ve 30 Haziran günü sınırda bulunan Nándorfehérvár’a vardı. Sava’dan geçtikten sonra Pétervárad’ı (Varadin’i) fetheti, sonra Tuna kenarında yürüdü.


zrinyi

Zrínyi’nin yolu

Miklós Zrínyi, Una yanındaki Zrin kalesinden Transdanubya’da bulunan Sigetvar’a (Zigetvar’a) kadar uzun bir yol geçti. Eski kont ailesinden gelen genç aristokrat, ilk önce 1529’da Viyana muhasarası ile ilgili olarak kaynaklarda geçer. Sonra babasının 1534’te olduğu ölümünden sonra onun devamlı politikası Türklere karşı idi. Askerî başarıları ve Habsburglu Ferdinand’a sadakatı sebebiyle 1542’de Hırvat Slavonyalı Ban (yönetici) ünvanını aldı. Sonraki bir buçuk onyıl boyunca Hırvat ve Slavonyalı sınır koruma görevinin bütün dertleri onun omuzlarındaydı. Slavonya’nın ortasında kurulan sınır kalelerden ibaret koruma bölgesi onun altında hazır oldu. Bunun en doğu noktaları Kapronca ve Szentgyörgyvár idi. 1552’de düşen Verőce’nin Türk muhafızları bu kaleler karşısında olup, Zrínyi’nin kahramanları onlarla ölesiye günlük savaşlar organize etti. Zrínyi’nin arka memleketini 1544’da elde ettiği Muraköz ve Csáktornya oluşturdu. Sınırdaki kalelere buradan takviye sağladı. Zrínyi 1561’de Sigetvar, 1563’te ise Transdanubya bölgesinin baş komutanı olup, Güney Transdanubya’nın korumasıyla da onun uğraşması gerekti. Légrád ve Csurgó kaleleri onun tarafından yenilendi. Babócsa ve Berzence halkını da devamlı kendisi korudu. Zrínyi’nin ve Süleyman’ın yolu 1566’da Sigetvar’da bir oldu, fakat kalenin düştüğü halde savaşta komutan yendi diyebiliriz.