PREZENTACIJA PROJEKTA

25stu.

Tematski put Zrinski-Sulejman

Poglavarstvo Grada Sigeta, Grad Osijek, Općina Darda i Turistička zajednica grada Osijeka započeli su turistički projekt u rujnu 2015.godine, isti će trajati 14 mjeseci. Iz fondova programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska biti će konstruiran Zrinski-Sulejman tematski put, koji će se na tržištu pojaviti kao novi turističko-kulturni paket proizvoda. Tematski put uz već postojeće znamenitosti, u izdvojenim točkama kao što su Osijek, Darda i Sigeta, dobit će i nove.

Glavni ciljevi projekta:
od elemenata osmanske kulturne i graditeljske baštine 16. i 17. stoljeća u Mađarskoj i Hrvatskoj složiti trodnevni ili šestodnevni tematski put kao jedinstveni turistički proizvod
bilateralni rast turističkog prometa, promocija dvojezičnosti
društveno-gospodarski razvoj pograničnog područja, poboljšanje imidža
upoznavanje zajedničke prošlosti i kulture
razvijanje međusobne komunikacije i baza kontakata

Tematski put u Mađarskoj prolazi kroz županije Baranja, Šomođ i Zala, a u Hrvatskoj kroz Osječko-baranjsku, Vukovarsku-srijemsku i Međimursku županiju. Točnu rutu i detaljan opis točaka će znatiželjnici moći pogledati na službenoj web stranici projekta iz tzv. „baze turističkih podataka”. Uz to na 5 mjesta velike mape će pomoći u orijentaciji.
U Sigetu će turisti detaljne informacije dobiti još u dvije točke: u sigetskoj tvrđavi u prijemnom centru i u informacijskoj agenciji na glavnom trgu.

Bitnije točke tematskog puta:
Osijek, Valpovo, Darda, Mohač, Šikloš, Pečuh, Siget, Čakovec, Šenkovec

Podatci o projektu:

Nositelj projekta:
Poglavarstvo Grada Sigeta

Partneri:
Grad Osijek
Općina Darda
Turistička zajednica Grada Osijeka

Ukupna vrijednost projekta:
360 369,16 EUR

IPA-CBC sufinanciranje:
306 311,49 EUR

Projekt ID:
HUHR/1101/1.2.3/0009

Web stranica:
www.zrinyi-suleiman.eu

E-mail:
zrinyi.sulejman.thematic.route@gmail.com

Informacijske točke:
Sigetska tvrđava-prijem gostiju
Turistička-informacijska agencija (Siget, Zrinski trg)